A női minőségről

A hold mindig is a legerősebb szimbólumok közé tartozott. A nőiesség, az istennők szimbóluma volt. Tulajdonságai: az érzelmek, a befogadás, a folytonos változás. A nap fényét szórja vissza. Ciklikus rendszerű, melynek fázisai a következők: újhold, félhold, telihold.
Most pedig nézzük meg, hogy ez az energia hogyan nyilvánul meg egy nő életében. Az köztudott, hogy a nőkre, a női ciklusra milyen erőteljesen hat a hold aktuális fázisa. A női lét a hold mindhárom arcát magába foglalja nem lineárisan, hanem minden szakaszában új minőséggel kiegészítve az előzőt. Az újhold a csábító nő, a félhold a családanya, a telihold pedig a bölcsesség Istennője. Így a félholdban benne van az újhold, telihold pedig magába foglalja mindhárom női minőséget. Folytonos átalakulása révén mindig az aktuális élethelyzetnek megfelelő arcát mutatja. A holdat az asztrológiában a víz elemmel társítják ami az érzelmekért felel, így érthető, hogy a nő legfontosabb megnyilvánulása a világban az érzelmein keresztül kell, hogy megtörténjen. Az empátia, a gondoskodás, az érzések kifejezése, mind a nőkre jellemző jobb agyféltekedominanciás működés a férfiak racionális, analitikus bal agyfélteke centrikus tevékenységével szemben. (A későbbiekben majd írunk erről a témáról is.) Mindkét működés fontos, csak épp az élet más-más területein alkalmazhatók. A nők a társadalomban betöltött férfi szerepeik révén pl.vezetői beosztásban, vagy családfenntartóként helytállva átkerülhetnek a férfiak érzelemmentesebb megnyilvánulási szintjére, ami továbbgyűrűzve nehézséget okozhat a párkapcsolat, a család kommunikációs szerepeiben is. Egy ilyen jellegű férfi-női kapcsolat olyan, mintha két férfi találkozna egymással.
Ezzel nem azt szeretném érzékeltetni, hogy a nők ne töltsenek be vezetői szerepkört, hanem azt, hogy abban is próbáljanak meg a női 
minőségüket megtartva kiteljesedni.